Bildgalleri

Första helgen Vindskyddsbygge

hos Arne i Gunnarsjö.

14-15 april 2018

Allsång på Solbacken

13 augusti 2017

Invigning av Kungsjölederna norra Agnbäck 18 juni 2017


KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG


Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.


I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.