Kontakt hemsidan

HEMSIDAN - REDAKTION

Välkommen till hemsidan för Kungsäter-Gunnarsjöbygden!

Här vill vi samla information om det mesta i bygden, för invånare, men även för besökare på orten.

Ansvariga för hemsidan är Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag.

Redaktionskommitté:

Kenneth Johansson Tel. 073 550 84 09

Publicerar på hemsidan och i kalender, samlar in material.

Uno Karlsson

Foto, samlar in material


Boka aktivitet i kalender:


Via mail: hemsidan@kungsatergunnarsjo.se

eller till telefon: 073 550 84 09


Uppgifter för bokning i kalendern:

  • Namn på aktivitet
  • Plats
  • Starttid
  • Sluttid
  • För vem?
  • Program
  • Arrangör
  • Entré
  • Kontaktperson med kontaktuppgift


Maila gärna en färdig inbjudan som kan publiceras i kalendern!
 

Kontakt hemsidan

 
 
 
 
 

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG


Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.


I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.