Leder norr om Agnbäck

KUNGSJÖLEDERNA

NORR OM AGNBÄCK

Hitta till Agnbäck

Från riksväg 41:

Avfart i Horred mot Kungsäter

Avfart i Derome mot Kungsäter

Från Varberg:

Via Trönninge-Lindberg-Stamnared-Grimmared mot Kungsäter

I Kungsäter, ta mot Torestorp. Efter ca 3 km, följ skyltar till Agnbäck.

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG


Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.


I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.