Bygdelaget

Kungsäter - Gunnarsjö bygdelag

Ansvarar för platser och driver utveckling i bygden

Alla invånare i Kungsäter och Gunnarsjö betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år

Dokument

Stadgar

 

Copyright @ All rights reserved

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG

 

Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.

 

I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.