Bygdelaget

Kungsäter - Gunnarsjö bygdelag

Ansvarar för platser och driver utveckling i bygden.

Alla invånare i de båda orterna betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år.

Demokrati i bygdelaget

Bygdelaget verkar genom antagna stadgar vid i samband med bildandet 2009. Den valda styrelsen ansvarar för verksamheten.

Stadgar i föreningen

Styrelsen

Anläggningar och kulturminnen

Bygdelaget förvaltar och underhåller ett flertal platser i bygden.I en del fall utgår skötselbidrag från Varbergs kommun som täcker en del utlägg för insatser som görs.Arbetet utförs ideellt av eldsjälar i bygden.Bygdelagets åtagande:Rhododendronstigen i Kungsäter

Mötesplatsen i Gunnarsjö

Stigen till Fågeltornet vid sjön Fävren

Området vid Höga Bro i Gunnarsjö

Grönområde vid lekplatsen Botagärde Kungsäter

Kolerakyrkogården i Gunnarsjö

Agnbäck: Birgerstugan och dess uthyrning

Agnbäck: Uthyrning av kanoter

Agnbäck: Tillsyn av fåren under sommaren

Agnbäck: Skötsel av vandringsleder

Agnbäck: Skötsel av området

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG


Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.


I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.