Bygdelaget

Kungsäter - Gunnarsjö bygdelag

Ansvarar för platser och driver utveckling i bygden

Alla invånare i Kungsäter och Gunnarsjö betraktas som medlemmar i bygdelaget och har en röst vid årsmötet varje år

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG

 

Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.

 

I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.

KONTAKTA OSS

 

Förslagslåda finns i Tempoaffären i Kungsäter.

 

 

Mailadress: info@kungsatergunnarsjo.se

 

Copyright @ All rights reserved