Styrelsen

Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag

Styrelse

Varje år, under våren, kallar bygdelaget till årsmöte. Vid årsmötet väljs under en punkt föreningens ordförande.

Övriga styrelseledamöter väljs under egen punkt.

Strävan i valet av styrelse är att få representanter från både och Kungsäter och Gunnarsjö.

Ungefärlig lika ålders- och könsfördelning är också önskvärt.

Ordförande:

Bengt Hjalmarsson

0705-430878

bengt.h.@kungsatergunnarsjo.se

 

Vice ordförande:

Michael Alfredsson

0706-708566

michael.a@kungsatergunnarsjo.se

 

Sekreterare:

Bo Wisfelt

0709-355519

bo.w@kungsatergunnarsjo.se

 

Kassör:

Pär Warnström

0702-378467

per.w@kungsatergunnarsjo.se

Ledamot

Roger Svensson

0733-144444

roger.s@kungsatergunnarsjo.se

 

Ledamot:

Jenny Svensén

0760-162070

jenny.s@kungsatergunnarsjo.se

 

Ledamot:

Eva Olsson

0706-877721

eva.o@kungsatergunnarsjo.se

 

Ledamot:

Arne johansson

0705-392035

arne.j@kungsatergunnarsjo.se

 

Styrelsen vald vid årsmöte

12 februari 2018

Suppleant

Mikael Karlsson

0725-367995

mikael.k@kungsatergunnarsjo.se

 

Suppleant

Eva-Maria Sandin

0708-685280

evamaria.s@kungsatergunnarsjo.se

 

Suppleant:

Kjell Jonsson

0705-334458

kjell.j@kungsatergunnarsjo.se

 

Suppleant:

Johan Larsson

0767-120445

johan.l@kungsatergunnarsjo.se

 

 

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG

 

Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.

 

I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.

Copyright @ All rights reserved