Kommunikationer, fiber, elnät


Lokal fiberförening som drar markfiber till din fastighet.

Läs på deras hemsida om anslutning, driftstopp m.m.

Ansluter fastigheter till markfiber i Kungsäters samhälle. Anslutningsproblem, driftstopp m.m. Läs direkt på deras hemsida.

Ansvarar för elnätet till din fastighet. Ring vid elavbrott! Tecknar även elavtal.

Sök din resa med buss eller tåg direkt på Hallandstrafikens hemsida!

Ansvarar för tömning av hushållssopor, återvinnings-stationer, vatten och avlopp.

Besök hemsidan för kontakt.

KUNGSÄTER - GUNNARSJÖ BYGDELAG


Är den förening som verkar för utveckling av bygden i Kungsäter och Gunnarsjö. I åtagandet finns även skötsel av flera olika bygdegemensamma anläggningar.


I föreningen ses alla bygdens invånare som medlemmar. Bygdelaget verkar genom årsmöte, en styrelse och flera olika kommittér.